Menu

Symbiotic Building

Från arbetsplats till livsplats med fokus på ett liv i balans.

Funktioner som underlättar vardagen.

Ständig närhet till natur och växtlighet.

Vi hjälper dig att lösa livspusslet.

Från arbetsplats till livsplats

Eden är en Symbiotic Building – en byggnad med plats för alla delar av livet. Den har en holistisk approach, det vill säga det handlar om att skapa en miljö med optimala förutsättningar för såväl arbete som rekreation, socialt liv, aktivitet och avkoppling för dig som hyresgäst. Syftet med en Symbiotic Building är att främja hälsosamma och välmående människor, inkluderande miljöer och framgångsrika företag.

Med urbaniseringen har naturen fått en alltmer avlägsen roll i våra liv. Det är hög tid att återknyta till – och leva i symbios med – det gröna omkring oss, att ta del av dagsljuset och andas frisk luft. Utvändigt är Eden klätt med 5000 växter och invändigt lika många. De närmaste åren kommer planteringarna utvecklas till frodiga vertikala trädgårdar.

Eden är en hälsosam och medveten miljö som skapar utrymme för en sund balans. Vi använder intelligenta digitala hjälpmedel och erbjuder ett brett och flexibelt serviceutbud för att underlätta vardagen och få livspusslet att gå ihop.

Service för både livet och arbetslivet

På Eden är ingenting omöjligt när det kommer till service eller att lösa livspusslet. Receptionsservice, paket och post, möten och konferensbokningar, catering, övernattningar, specialarrangemang. Ja, fråga oss så löser vi det! Vi vill att livet ska kännas enkelt alla dagar i veckan.

Hälsa är inte bara fruktkorgar

All forskning pekar åt samma håll: en arbetsplats som värnar hälsan hos medarbetarna upplever ökat engagemang, bättre produktivitet och nöjdare anställda. Eden är certifierat enligt WELL Platinum, hälsa och välmående är centralt för oss. Vi tar ett helhetsgrepp runt miljön och det psykiska och fysiska välbefinnandet – i allt ifrån luft, ljus och ljudmiljö till möjlighet till motion och avkoppling, mat och dryck, materialval och aktiviteter.

WELL Platinum